Podmínky ochrany osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních dat

Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti BEST DRINK s.r.o. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má navíc právo požádat o výmaz z této databáze. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží a provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen.Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR (Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.).

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) správce zpracuje a uchová v souladu s platnými zákony ČR jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

 Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura uchována do konce roku 2030).

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Newsletter rozesíláme maximálně 2x měsíčně. Obsahuje novinky v našem sortimentu, akční nabídky nebo jiné zajímavosti.