Dekantování vína

Dekantování vína -  znamená přelití vína z láhve do karafy. Proces dekantování je důležitý ke konzumaci vína. Díky dekantaci se víno provzdušní a oddělí se sedimenty z vína od tekutiny. Důležité je dekantovat starší červená vína, kvůli oddělení sedimentu od tekutiny. Mladší červená vína se dekantují kvůli provzdušnění. Bílá vína se dekantují především, když se jedná o větší množství, které bylo dlouho barikované. U šumivých vínrůžových vín není třeba použití procesu dekantování.