Wild Geese whiskey

Tato irská whiskey nese pro Iry silné jméno. Vznik názvu nemá s whiskey nic společného. Jako Wild Geese byli označování všichni irští aristokraté a vlastenci, kteří byli z politického přesvědčení nuceni opustit Irsko, jež se dostalo pod nadvládu britské koruny. V dobrovolném i nedobrovolném vyhnanství se již od 17. stol. dávali do služeb cizích armád, aby mohli bojovat za osvobození Irska z nenáviděného područí. Asi není překvapením, že to byly armády zemí, které s Anglií neudržovaly příliš vřelé vztahy.

A proč divoké husy? Protože symbolizují, že vyhnanství není napořád, a že se jednou do Irska vrátí, ale až poté, co bude Irsko svobodné nebo jako členové odbojové armády. Silné vlastenectví a tradice jsou v Irech zakořeněny dodnes, a tak není divu, že irští expatrioti zakládají mimo Irsko vlastní komunity a rádi se nazývají Wild Geese.

Přestože se whiskey Wild Geese snaží hrát na vlasteneckou notu, což jí nepochybně dodává na popularitě zejména u irských patriotů a expatriotů žijících po celém světě, rozhodně to není jediný důvod, proč by se tato whiskey měla pít. Ani nádherná, hranatá a po designové stránce elegantní a čistá láhev není tím důvodem. To jsou jen „třešinky na dortu“ z velmi příjemné a kultivované whiskey.