Rodinná firma Žufánek

Rodinná firma ŽUSY s.r.o. (Žufánek a synové) se zaměřením na zpracování ovoce a medu do formy kvalitních ovocných destilátů, likérů a medoviny byla založena v roce 2000. U zrodu stáli manželé ing. Marcela a Josef Žufánkovi a jejich synové Martin, Josef a Jan. Společnost podniká v malé obci Boršice u Blatnice ve Zlínském kraji.

Ovocné sady, které obklopují výrobní areál, se nachází v jedné z nejlepších lokalit na pěstování hlavně modrého ovoce na Moravě.  Souvislá plocha sadů dosahuje výměry 15 hektarů.

Z ovoce se vyrábí na moderním destilačním zařízení kolonovou technologií lahodné jemné pálenky s charakteristickou vůní a chutí, ovlivněnou zdejším mikroklimatem a podložím na úpatí chráněnné krajinné oblasti Bílých Karpat. Společnost Žufánek tak nabízí autentické výrobky, z nichž nejznámější je pravá moravská slivovice, hruškovice, borovička nebo ořechovka.

Srdcem celého lihovaru je pálenice, ve které jsou dvě 300l destilační kolony. Rektifikační část je třípatrová. Pára vstupuje z měděného vařáku do dolní části kolony, která slouží k odlučování pěny a dostává se ke spodní části rektifikační kolony a probublává vrstvou kapaliny na jednotlivých patrech. Na patrech se pára obohacuje o lihovou složku a odděluje od vody a dalších nežádoucích látek. Každé patro pracuje jako samostatný destilační stupeň.

Poté pára odchází do deflegmátoru a nástavce s katalyzátorem. V deflegmátoru dochází ke zchlazení části lihových par. Páry zkondenzované v deflegmátoru vytváří zpětný tok (reflux). Velikostí zpětného toku (chlazením deflegmátoru) se řídí celý destilační proces. Při velkém zpětném toku dostáváme destilát o vyšší lihovitosti, při malém zpětném toku je výsledný destilát méně lihovitý.V horním nástavci kolony je umístěn katalyzátor na kterém se lihové páry zbavují karcinogenních ethylkarbamátů a kyanidů.

Pro dokonalou regulaci destilačního procesu je kolona vybavena snímačem teploty lihových par, který slouží k regulaci přívodu chladicí vody do deflegmátoru prostřednictvím elektromagnetického ventilu. Tato regulace umožňuje optimalizaci spotřeby chladicí vody při ochlazování deflegmátoru a tím usnadňuje celkovou obsluhu. Současně zajišťuje stabilitu a citlivou regulaci celého procesu.

Všechny produkty jsou vyrobeny z vlastních surovin podle původních, osvědčených receptur, bez použití umělých barviv, ochucovadel a aromat. Ovoce nese certifikát BIO kvality.