Rumový seriál - Guatemala

Guatemala je stát ve Střední Americe. Jeho sousedy jsou Belize, Salvador, Honduras a Mexiko. Název Guatemala pochází od indiánského slova v nahuatlu Cuauhtemallan, které znamená místo (země) obklopené stromy (lesy), protože téměř polovinu státu pokrývají tropické lesy. Díky ideálním podmínkách se zde pěstuje špičková cukrová třtina. Je také domovem dvou významných palíren - La Casa Botran a Zacapa. Cukr a rum se zde vyrábějí většinou pro domácí spotřebu a jenom málo jde na export. 

V nížinných oblastech Petén a Izabal na severu Guatemaly se od 3. století př. n. l. do 11. století n. l. rozkládalo jádro osídlení rozvinuté Mayské civilizace. Území bylo až do roku 1523 centrem mayské říše, kterou v následujících letech rozvrátili Španělé. Podrobili si místní obyvatelstvo a vládli až do roku 1821. V letech 1560 až 1821 bylo součástí generálního kapitanátu Guatemala.

 
Obrázek článku
 

Dne 15. září 1821 byla vyhlášena nezávislost. O rok později roku 1822 byla Guatemala připojena k mexickému císařství. V letech 1823 až 1839 byla členem federace Spojených středoamerických provincií, která se postupně rozpadla. Stát se postupně dostával pod vliv Spojených státu, konkrétně United Fruit Company, která se výraznou měrou podílela na dění v zemi podporou jí nakloněných prezidentů. V roce 1954 byl pučem za podpory CIA svržen ve svobodných volbách zvolený Jacobo Árbenz Guzmán, kterého nahradil Miguel Ydígoras Fuentes, který povolil trénink anti-castrovských bojovníků pro invazi v Zátoce sviní. Konflikt mezi vládou a opozicí přerostl v roce 1960 v občanskou válku, trvala až do roku 1996. Volená vláda stát spravuje od roku 1986.

Rumy vyrobené v Guatemale obecně dosahují vysoké kvality. Tento fakt je také spojený s velkým množstvím aktivních sopek, které pomáhají vytvářet bohatou a výživnou půdu. V Guatemale nejsou stejně jako ve většině zemí zákonem stanovené normy pro označení stáří u rumů. Na trhu je tedy k vidění mnoho letitých rumů, které převyšují dobu zrání dvacet let, přestože ve skutečnosti jsou míchány s mnohem mladšími rumy.