Coffey destilace

Destilace typu Coffey, také známá jako kolonová destilace, je proces destilace alkoholu, který vynalezl v roce 1830 sir Edmund Coffey. Tento typ destilace se používá především k destilaci obilných a kukuřičných whiskey (bourbon), ale rovněž se používá k výrobě rumu, ginu a dalších destilátů. Hlavním rozdílem oproti tradiční destilaci je použití kolonové destilační věže s několika destilačními komorami, což umožňuje destilaci v jednom průchodu s vyšší účinností. 

Destilační věž se skládá z několika oddělených komor, které jsou naplněny destilačním materiálem. Když je materiál ohříván, začne se z něj uvolňovat pára, která stoupá vzhůru a kondenzuje na stěnách komor. Když se kapalina shromáždí v dostatečném množství, odtéká do další komory, kde se tento proces opakuje. Postupně se tak získávají destiláty různých koncentrací a chuťových profilů. Díky tomu, že se destilace provádí v jednom průchodu, je výsledný destilát čistší a méně aromatický než u tradiční destilace.