Kolonová destilace

Destilační kolona je zařízení, které se využívá k oddělení složek směsi na základě jejich odlišných varných bodů. Princip destilace alkoholu spočívá v zahřívání směsi do bodu varu, následném odpařování složek s nižšími varnými body a opětovném kondenzování na tekutinu. Tento proces se opakuje v destilační koloně několikrát, což umožňuje dosažení vysoce čistých složek alkoholu. Základem destilační kolony je vertikální válec, který má mnoho pater. 

Destilace v koloně se využívá především při výrobě obilné whisky, americké whiskey nebo se v nich destiluje i rum. Destilace v koloně může probíhat prakticky nepřetržitě, je tak výrazně ekonomičtější, než kotlíková destilace, tedy pot still.