ABV

Co znamená ABV?

ABV je zkratka pro Alcohol By Volume (objemový alkohol).

ABV, neboli objemový alkohol, je měřítkem obsahu alkoholu. Množství etanolu (alkoholu) se udává v procentech celkového objemu nápoje. Čím vyšší je procento, tím silnější je alkohol. Voda má tedy obsah alkoholu 0 % ABV, zatímco čistý alkohol 100 % ABV.

Z vědeckého hlediska je ABV definován jako počet mililitrů (ml) čistého ethanolu přítomného ve 100 ml roztoku o teplotě 20 stupňů Celsia. Toto procento se také používá k výpočtu výše spotřební daně odváděné z destilátů.

Kde zjistíme obsah alkoholu v nápoji

Hodnotu ABV jakéhokoli alkoholického nápoje najdeme na etiketě. Bude na ní uvedeno číslo, za kterým následuje značka procenta. Na některých etiketách se místo ABV používá zkratka "vol". Pokud je tedy na etiketě láhve uvedeno 20 vol., znamená to, že obsah obsahuje 20 % čistého alkoholu.

Jaký je rozdíl mezi ABV a Proof?

Stejně jako ABV je alkohol proof mírou množství etanolu (alkoholu) v alkoholickém nápoji. Tento termín se původně používal v Anglii a rovnal se přibližně 1,821násobku objemového procenta alkoholu (ABV). V současné době se tento termín nejčastěji používá ve Spojených státech, kde je alcohol proof definován jako dvojnásobek procenta ABV. V USA má tedy například gin se 40 % ABV hodnotu 80 proof a gin se 45 % ABV hodnotu 90 proof. Stejně je označován také nejznámější bourbon v USA Jack Daniel´s.

Termín PROOF pochází z doby před sto lety, kdy se alkohol "proofoval" přidáním střelného prachu a zapálením. Pokud se prach nevznítil, byl obsah alkoholu považován za příliš slabý. Pokud hořel žlutě, byl příliš silný. Pokud však hořel modře, byl alkohol správně naředěn (asi 57 %, tj. 114 % PROOF).